लोकतन्त्र मेलाको (फोटो फिचर)


बसन्तपुरमा सम्पन्न भएको लोकतन्त्र मेलामा सहभागी बन्न आएका बिदेशी पाहुनाहरु